Deutsch English English Français Nederlands Russian Turkish

1. Hakkimizda
Topragin zayifligi, föllerin olujumu, aromasiz fifek ve meyveler, sanayi atiklariyla kirletilen nehir ve göller, genetik modifiye gidalar, pestisit ve nitritlerle dolu ürünler, aflik, kanser ve kalp krizleri - XXI yüzyilinda insanlarin fözmesi gereken sorunlardir.
EHT ENGINEERING Ltd. Sirketi yukaridaki sorunlara yeni bir fözüm olarak degerlendirilen biyolojik aktif ve ekolojik afidan temiz BioDeposit® markali ürün serilerini teklif eder.

Latvia

BioDeposit® ürünlerinin temelinde Letonya'da dogal ürünleri temin etme ve ijleme ile ilgili yeni teknolojileri gelijtirip uygulayan ve onlarin yardimiyla BioDeposit® ürünleri üreten EHT ENGINEERING Ltd. Sti. tarafindan teklif edilen birfok patentli bulujlar ve know-how yer alir.

BioDeposit® ürünlerinin esasini sapropel kaloidi (tatli sulu göllerin limni fökertisi) ve torf olujturur. Kullanilan teknojinin sayesinde dogal ve biyolojik afidan aktif maddelerden (gumin ve fulvo asitler, amino asitler, vitamin kompleksi, azot üretici mikroorganizmalar, mikro ve makro elementler) elde edilen ürünlerde tespit edilen söz konusu maddelerin bilejimi hifbir yerde rastlanmaz.

Bugün BioDeposit® ürünleri §irket tarafindan dört seri jeklinde gelijtirilip üretilir:

 • Agro serisi - tarimda toprak iyile§tirici olarak kullanilir;
 • Elixir serisi - tarimda bitkilerin büyümesini saglayan gumin hizlandirici olarak kullanilir;

-SPA serisi - kozmetik sanayinde sabun, aplikasyon, maske, losyon v.b. ürünlerin katki maddesi olarak kullanilir;
-Aqua serisi - dogal islatici olarak kullanilir.

BioDeposit® takimi - yüksek kaliteli teknolojileri gelijtirip, bunlari modern üretim sürefleri ile birlejtiren, yillar süren bilimsel arajtirmalara dayanarak BioDeposit® markasinin altinda benzeri olmayan ürünleri üreten profesyonel uzmanlardan olujur.

Sualti maddeleri temin bölümü bajkani olarak teknik bilimlerde iktisaslajan ikinci Kademede Bilim Adayi Derecesine sahip (ingilizce: Dr. Vladimir Aleksandrovif Dementyev falijmaktadir. Hidromekanik i§lerde baj danijman olarak Moskova Devlet Madencilik Üniversitesinde falijan teknik bilimlerde uzmanlajan Prof.Dr.ivan Mihaylovif Yaltanets görev yapmaktadir. ijleme teknolojileri bölümü mühendis Andrey igorevif Maklakov yönetmektedir. BioDeposit® ürünleri gelijtirme bölümünden kimyaci Oleg ivanovif Brajko sorumludur.

EHT ENGINEERING Ltd. Sirketi hammade temin teknolojilerinin gelijtirilmesi, ürün üretimi, fabrika projelerinin hazirlanmasi, gerekli donatimin temini ve montaji, ayar ve bakim ijlerinin yapilmasi, BioDeposit® ürünlerinin üretimini gerfeklejtirmektedir.
Bugün Letonya'da Elixir ve SPA ürün serilerini üreten birer fabrika, ve Agro ürün serisini imal eden iki fabrika faaliyet göstermektedir. 2010 yilinda Agro ürün serisini üreten iki fabrikanin ve Aqua ürün serisini üreten fabrikanin afiliji planlanmaktadir.
Letonya göllerinde tespit edilen sapropel birikimleri 2,5 milyar ton agirligindadir. Bu birikimlerden yaklajik olarak 5 milyar ton yüksek kaliteli BioDeposit® Agro ürünleri elde edilebilir. Bu nedenle EHT ENGINEERING Ltd. Sirketi yüksek verimli (yillik üretim kapasitesi 200.000 ton) yeni fabrikalarin injaatini planlamaktadir. Söz konusu planlar 50 milyon euro hacminde yatirimlari saglayan, rantabilite orani ve perspektifleri yüksek olan ijlere yönelen ciddi yatirimcilarla anahtar teslimi franchising sözlejmeleri imzalandiktan sonra gerfeklejtirilebilir. EHT ENGINEERING Ltd. Sirketi muhtelif ijbirligi teklifleri degerlendirmeye hazirdir.
Yapilan son arajtirmalara göre ajinma süreci tarim arazileri, fayir ve ormanlari kapsayan dünya topraklarinin 1,4 milyar hektarlik alaninda gerfeklejmektedir. Ayrica son 10 yilda toprak ajinmasi hizlanmij, dünya piyasasindaki gübre talebi yaklajik olarak 500 milyon tona kadar yükselmijtir.
Yukarida afiklanan nedenlerden dolayi BioDeposit® ürünleri yüksek piyasa potansiyeline sahiptir. BioDeposit® ürünlerde Yakin Dogu ülkelerinde bajarili test sonuflari elde edilmijtir. Fakat ENGINEERING Ltd. Sirketinin ana amaci Orta, Güney Asya, Kuzey, Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinin piyasalara girijidir.

BioDeposit® yaygin kullanimli ürünler sayilmaktadir. Agro, Elixir, SPA ve Aqua ürün serilerinin dijinda hayvan yemlerinin katki maddesi niteliginde olan yeni ürün serisinin üretimi düjünülmektedir.
Bilimsel arajtirmalarin sonuflari, hammadde temini ve üretim teknolojilerinin gelijtirilmesi, ürünlerin kazanmij olduklari sertifika, patent, lisanslar, ve ayrica pazarlama piyasalarinin yüksek potansiyeli BioDeposit® üretimi ifin yatirim ve istikrar kojullarinin garantisini olujturmaktadir.

2. BioDeposit® Agro ürünü - patenti EHT Engineering Ltd tarafindan verilen ekoloji yönünden temiz teknoloji vasitasiyla aktif torf ve sapropel koloit olarak adlandirilan dogai bilesenlerden üretilen biyolojik açidan aktif toprak iyileçtiricidir.

Bio
Deposit® Agro ürünü kimyasal ve termik islemlere tabii tutulmadigindan dolayi tüm biyolojik açidan aktif bilesenleri kapsar.BioDeposit® Agrotarifnamesi :

 • azotu olusturan ve nitratlastiran bakteriler;
 • suda çözülen dogal vitaminler: karoten (A ) B1, B2, B3, B5, B6, B12, E, C, D, P ve folik asit;
 • suda çôz^en 16 adet amino asit: histidine, glutamik asit, glisin, valin, arginin, asparagin, alanin, serin, lesin, izolesin, fenilalanin, tirozin, lizin, metiyonin, treonin, sistin;
 • dogal fermentler: katalazlar, peroksidaslar, proteaslar;
 • gumin kompleksi: gumin ve fulvo asitler;
 • mikro elementler: Mn, Cu, B, Zn, I, Mg, Cr, Ag, Sn, Ba, Ti, Br, Mo, V, Be;
 • en az 10 000 mg/Kg azot;
 • en az 150 mg/Kg fosfor;
 • en az 250 mg/Kg potasyum;
 • en az %40 organik karbon;
 • makro elementler: Si, Ca, Al, Fe;
 • en az %75 organik maddeler (OM);
 • nem orani en fazla %70;
 • iletkenlik (EC) en fazla 0,8 mS/cm;
 • pH en fazla 7 (sartlara uygun olarak);
 • suni hormonlar, genetik modifiye organizmalar, pestisidler, patojen nematodlar, yabani ot tohumlari, zararli kirletici ve sanayi atiklarini içermez.

-      limit sinirlarinin dahilinde radyonüklid ve agir metaller.BioDeposit® Agro fonksiyonlari:

 • topragin humusunu olusturur;
 • topragin verimliligini güçlendirir ve yapisini iyilestirir,
 • patojen nematodlarin büyümesini engeller;
 • topragin su kapasitesini 4-5 kat artirir;
 • radyonüklid, agir metal bilesikleri, pestisid, kimyasal gübre tuzlarinin yüksek yogunlasmasini nötlestirir;
 • sebzelerin tad özelliklerini iyilestirir, vitamin kapasitesini, meyvelerde ise fruktoz miktarini artirir;
 • topragin erozyonunu engeller;

BioDeposit® Agro'nun kullanimi asagidaki topraklarda önerilir: BioDeposit Agro

 • zayif topraklarda;
 • tuzlu topraklarda;
 • yapisi bozulan erozyonlu topraklarda;
 • uzun zaman kimyasal ve mineral gübrelerle islenen topraklarda;
 • sehir yollarina, sanayi bölgelere yakin olup agir metalleri içeren topraklarda;
 • az miktarda organik maddeleri içeren kumlu ve killi topraklarda;
 • patojen nematodlarla kirletilen topraklarda.

BioDeposit Agro kullanim yöntemi: 1 birim BioDeposit® Agro 4-7 birim toprakla karistirilir, tohum ekilip veya fidan dikilip, sulanir. Kullanim sikligi: yilda 3-4 defa.

3. Agro teknolojisi

BioDeposit AgroBioDeposit® üretiminde sapropelin dogal özelliklerinin korunmasini garantili olarak saglayan imkanlarina odaklanan patentli hammadde temin teknolojileri kullanilmaktadir: hammadde temin sürecinde sapropelin ve organik mineral maddelerinin biyolojik etkinliginin kaybi önlenmektedir. Letonya göllerindeki sapropelde yüksek oranda organik bilesikler bulunmaktadir (%70-80), bazi birikimlerde söz konusu oran %90-92. ENGINEERING Ltd. Sirketinin uzmanlari doga tarafindan yaratilan ürün kalitesinin bin yillik dönemler boyunca ayni düzeyde kalmasini saglayabilmektedir.
Sapropel temin süreci ve BioDeposit® ürünlerinin üretimi söz konusu ürünleri olumsuz dis çevre faktörlerinden koruyan ve ürün kalitesini yüksek olmasini saglayan kapali bir semaya istinaden gerçeklestirilmektedir. BioDeposit® biyolojik açidan temiz, patojen maddeleri, yabani ot tohumlari, agir metaller, radyonüklit ve diger istenmeyen bilesikleri kapsamayan bir üründür.

ENGINEERING Ltd. Sirketi tarafindan gelistirilen ve önerilen teknoloji kullaniminda göllerin ekosistemleri bozulmaz, tam tersine ilerideki gelisme için yeni potansiyel kazanir. Letonya Cumhuriyeti Çevre Koruma Bakanligi söz konusu teknolojiyi ekolojik açidan en temiz oldugunu beyan etmistir.
ENGINEERING Ltd. Sirketinin son tasarimlari limni maddelerinin teminini yilda 12 ay boyunca gerçeklestirilmesini saglayip, BioDeposit® ürünleri için geçerli olan mevsimlik üretim anlayisini ortadan kaldirmaktadir.

4. BioDeposit® Elixir serisi BioDeposit Elixir

BioDeposit® serisi Elixir - Gida katki maddeleri içermeyen dogal gumin esasli ürün tüm bitki türlerinin kök beslenmesinde kullanilir. Kök sisteminin hizli gelisimini, bitkinin yesil bölümünün büyümesini, meyvelerin hizli olgunlasmasini, tad , aroma özelliklerinin iyilesmesini, vitamin oraninin artmasini saglar. Hazirlama yöntemi: poseti açiniz. içindekileri bosaltip 50 ml suda tamamen çözülünceye kadar karistiriniz. 20 litre su katiniz ve iyice karistiriniz. 14 günde bir defa sulama yapilirken kullanilir. içindekiler: gumin asitler 123 g/kg, N, P, K mikroelementleri. +5 °C sicakliginda depolanir. Hacim: 20 lt su için 10 ml. Üretim tarihi ambalajin üzerinde yazilmistir. Kullanim süresi: 3 yil.

 • Tanıtım BioDeposit®                                            indirin PDFindirin PDF
 • Presentation of BioDeposit®                              Download PDF DOWNLOAD PDF
 • BioDeposit® Elixir - Specifications                       Download PDF DOWNLOAD PDF
 • BioDeposit® Elixir - Material Safety Data Sheet Download PDF DOWNLOAD PDF
 • BioDeposit® Agro - Specifications                       Download PDF DOWNLOAD PDF
 • BioDeposit® Agro - Material Safety Data Sheet Download PDF DOWNLOAD PDF
 • BioDeposit® Agro - Specifications                       Download PDF DOWNLOAD PDF
 • BioDeposit® Agro - Material Safety Data Sheet Download PDF DOWNLOAD PDF
 • Effect of BioDeposit:                                           Download PDFDOWNLOAD PDF

 • Control test using stratification method to show the benefits of using BioDeposit Agro and BioDeposit Elixir in crop seed germination:
  Download PDFDOWNLOAD PDF