Deutsch English English Français Nederlands Russian Turkish

BioDeposit®

Een reeks van biologisch actieve producten, bedoeld om de bodemgezondheid te herstellen. Deze unieke producten zijn gebaseerd op sapropeel en turf. Turf wordt gevormd aan de oppervlakte aan de rand van van moerassen, waardoor aërobe afbraak van organische stoffen mogelijk is, terwijl sapropeel of meerslib de bodemafzetting is van zoetwatermeren, gevormd onder anaërobe omstandigheden. Effect of BioDeposit

Voordelen van Sapropeel:

 • Bevat geen onkruid
 • Geen pathogene micro-flora
 • Rijk aan micro-organismen die goed zijn voor uw grond
 • Effecten zijn onmiddellijk zichtbaar
 • Anti-uitlogingeffect
 • Rijk aan humuszuur

Rapport
BioDeposit® Agro en Elixir is internationaal en lokaal getest op diverse toepassingen.
Het product is getest op de Greenhouse Trial and Research Centre in Johannesburg. De werkzaamheid van beide BioDeposit® Agro en Elixir werd getest op de groei van maïs. De twee werden afzonderlijk getest en vergeleken met door middel van controle. Een bladanalyse en de productie van de biomassa werden vergeleken alsook het effect van elk product op de plantengroei.

De resultaten toonden aan dat:

 • BioDeposit® Agro de opname van macro-elementen en micronutriënten verhoogt met inbegrip van zink, molybdeen en borium.
 • BioDeposit® Elixir de opname van N, P en K verhoogt.
 • BioDeposit® Agro en BioDeposit® Elixir een beduidend positief effect hebben op de productie van biomassa.


Download the full reports below:

 • Effect of BioDeposit: Download PDFDOWNLOAD PDF

 • Control test using stratification method to show the benefits of using BioDeposit Agro and BioDeposit Elixir in crop seed germination:
  Download PDFDOWNLOAD PDF